گیاهان بیماری زا (سمی)

تصویر گل داودی
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ ۱۶:۲۸
گل داودی با نام علمی (Chrysanthemum) که
بیشتر بخوانید
تصوير گياه شوکران آبی
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۱۲
اين گياه موجب درگیری سیستم عصبی مي‌شود.
بیشتر بخوانید
تصوير گياه ريواس
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹
مصرف بیش از حد اين گياه موجب نارسایی کلیه میشود
بیشتر بخوانید
تصوير گل صدتومانی
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۶
اين گل باعث شکم درد، مشکل تنفسی،فلج ، كما ومرگ مي‌شود.
بیشتر بخوانید
تصوير گياه پیچک سمی
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۳
گياه پیچک سمی(Poison ivy)
بیشتر بخوانید
تصوير گل شیپوری پیچی آمريكايي
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
اين گل موجب تحریک پوست، درد معده و مشکلات تنفسی مي‌گردد.
بیشتر بخوانید
تصوير گل خرزهره
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۷
اين گل باعث خواب آلودگی شده و ریتم قلبی پایین و لرزش می‌دهد.
بیشتر بخوانید
تصوير گياه داروش
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۴
اين گياه موجب اثرات توهمی و مشکلات قلبی مي‌شود.
بیشتر بخوانید
تصوير گل ادریس
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۵۱
اين گل حاوی سیانید و کشنده است.
بیشتر بخوانید
تصوير گل انگشتانه
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۸
اين گياه موجب آریتمی قلبی میگردد.
بیشتر بخوانید
تصوير گياه دیفن باخ
پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۳
لمس اين گیاه ایجاد سوزش و خارش و خوردن آن موجب نارسایی تنفسی میشود.
بیشتر بخوانید
ما در شبکه های اجتماعی

عضویت در خبر نامه

مشترک خبرنامه‌ی ما شوید. تا جدیدترین مطالب را در ایمیل خود دریافت کنید