برای ارتباط با ما از طریق ایمیل های زیر در ارتباط باشید :


آدرس : تهران - خیابان آزادی -خیابان شهید حبیب اله - خیابان شهید قاسمی - خیابان شهید حبیب زادگان - بن بست حسینی زواره - شماره 13


تلفن : 4-66020703-021


روابط عمومی : info@yasima.ir


تبلیغات       : info@yasima.ir