متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر منصور مرادلو

 شماره نظام پزشکی:92234

شماره عضویت انجمن:1617

آدرس: زنجان خیابان سعدی وسط خیابان زرتشت طبقه 3واحد 303

تلفن: 0243332017