متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر عطا الله مرادی

شماره نظام پزشکی:73877

شماره عضویت انجمن:1607

آدرس: بهبهان- میدان مراحل مجتمع پزشکی مرکزی

تلفن: 06152819943