متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سید محمدعلی مرتضوی زاده

شماره نظام پزشکی: ١٠١٩٥٩

شماره عضویت انجمن: ١٧١٨

آدرس: یزد- خیابان کاشانی- بیمارستان دکتر مجیبیان

تلفن: ٠٣٥٣٦٢٤٢٩٩٠و٠٣٥٣٦٢٤٣٩٩٠