متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آذین مرغایی زاده

شماره نظام پزشکی: 115982

شماره عضویت انجمن:2034

آدرس: مشهد-بلوار معلم درمانگاه چمران