متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محمد مشیر

شماره نظام پزشکی:6815

شماره عضویت انجمن:1532

آدرس: تهران-خیابان شریعتی بین صدر وپل رومی کلینیک پایتخت

تلفن: 22603939