متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حسین مطوریان پور

شماره نظام پزشکی:28411

شماره عضویت انجمن:1210

آدرس: خرم آباد-خیابان شهدای شرقی کوچه اسفند یکم

تلفن: 0663322097