متخصص پوست، مو و زیبایی نور الله معتمد

شماره نظام پزشکی: 15553

شماره عضویت انجمن:1545

آدرس: بابل-چهارراه فرهنگ ساختمان نارنج طبقه 1

تلفن: 32199782