متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سید محمد موسوی پور

شماره نظام پزشکی:19590

شماره عضویت انجمن:1537

آدرس: شیراز- خیابان زندبین بیست متری سینما سعدی وباغشاه(فلسطین) مجاوربانک سامان ساختمان آراد طبقه 5 واحد 17

تلفن: 07132318206