متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فیروز فیروزیان

شماره نظام پزشکی: 65868

تلفن: 044-36232532
آدرس: خوی، خیابان امام، ساختمان پزشکان بوعلی