دکتر پدرام مهریان

شماره نظام پزشکی: 78979

شماره عضویت انجمن:1226

آدرس:تهران-خ ولیعصر- توانیر- کوچه شاهین- کلینیک به سیما