دکتر شهلا میرشمس شهشهانی

شماره نظام پزشکی:17526

شماره عضویت انجمن:1523

آدرس:اصفهان- خیابان شمس آبادی- ساختمان ام آر آی- روبروی بنیاد شهید