دکتر مصطفی میرشمس شهشهانی

شماره نظام پزشکی:19834

شماره عضویت انجمن:1120

آدرس:تهران-قائم مقام فرهانی روبروی تهران کلینیک کوچه 6 ساختمان پزشکان رازی طبقه1

تلفن:88730880