متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر رامین میرمحمدی

شماره نظام پزشکی: 107066

شماره عضویت انجمن:1982

آدرس: اردبیل-بیمارستان امام خمینی درمانگاه پوست