متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر فرشید تقوامنش

شماره نظام پزشکی: 89741 

آدرس: سرچشمه، اول کوی شمش، روبروی داروخانه علوی
تلفن: 7729961