متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نسترن نمازی

شماره نظام پزشکی: 94718

شماره عضویت انجمن: 1865

آدرس: 

1_ تهران، میدان تجریش، بیمارستان شهدا، درمانگاه پوست

تلفن: (داخلی ۳۷۹) ۹-۲۲۷۱۸۰۰۱-۰۲۱ 

2_ تهران، خیابان کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خیابان کمالی، بیمارستان لقمان حکیم

تلفن: ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۰۵-۱۱