متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر بهروز وارث

شماره نظام پزشکی: 94629

شماره عضویت انجمن: 1746

آدرس: کرمان ، شهر جیرفت، خیابان شهید رجایی،کوچه تکیه حضرت عباس

تلفن: 03443214933