متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر عباس هادی پور

شماره نظام پزشکی: 76283

شماره عضویت انجمن: 1708

آدرس: بوشهر-خیابان سنگی ساختمان طوس طبقه اول

تلفن: 07733550889