متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سیده امینه هاشمی

شماره نظام پزشکی: 50678

شماره عضویت انجمن: 1256

آدرس:

1_ لنگرود- کوچه کفش ملی- بالای آزمایشگاه دی

2_ رشت- چهار راه گلسار- کوچه 76- جنب اداره کار- ساختمان آفتاب- طبقه 4

تلفن: 01342533801 و  01333132956