متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مریم هلالی 

شماره نظامپزشکی: 90240

شماره عضویت انجمن: 2090

آدرس: تهران-تهرانپارس قنات کوثر درمانگاه شبانه روزی استقلال