نقاط فوردایس (Fordyce spots)

این ضایعات بصورت برجستگیهای ریز 1 تا  3 میلیمتری سفید, زرد رنگ و گاهی به رنگ پوست هستند که ناشی از قرار گرفتن نابجای غدد چربی ساز سباسه پوست, در برخی از نواحی بدن میباشد.بطور طبیعی غدد سباسه واجد مو میباشند ولی در نقاط فوردایس غدد سباسه, فاقد مو میباشند.

محلهای شایع درگیری شامل: لب, مخاط دهان میباشد ولی  در نواحی تناسلی در هر دو جنس ایجاد میشود. در مردان کلاهک آلت تناسلی, تنه آلت و اسکروتوم درگیر میشود و در خانمها لبهای تناسلی و واژن محل درگیری میباشند.

ضایعات از بدو تولد ایجاد میشوند ولی معمولا واضح نیستند و در زمان بلوغ با فعالیت غدد چربی ساز پوست, ضایعات برجسته میشوند. 80 تا 90 درصد بالغین واجد ضایعات فوردایس هستند.

ضایعات ممکن است منفرد, پراکنده و یا بصورت دسته های با تعداد زیاد  ضایعه دیده شوند. نقاط فوردایس کاملا بدون علامت هستند و خوش خیم هستند. در ضایعات آلت تناسلی بدنبال نزدیکی ممکن است خونریزی کنند.  ضایعات با میلیا, کیست های اپیدرمویید و زگیلهای تناسلی ممکن است اشتباه تشخیصی ایجاد نمایند.

درمان :

معمولا نیاز به درمان ندارند. جنبه اصلی درمان مشکلات زیبایی است که بعلت ظاهر ضایعات، حتی میتواند بیماران را افسرده نماید. روشهای مختلفی برای درمان پیشنهاد میشود:

  •  جراحی micropunch
  •  تخریب ضایعات با لیزر CO2 و لیزر PDL
  •  تخریب با دستگاه الکتروکوتر
  •  درمان با روآکوتان
  •  فتودینامیک تراپی
  •  درمان موضعی با  تره تینوئین و اسید استیک

منبع:  دکتر محمد گلشنی متخصص پوست مو زیبایی و دبیر انجمن متخصصین پوست ایران