متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر بهرام حافظی فر

شماره نظام پزشکی: 61048 

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه کوی طوی ساختمان احمی اصل
تلفن: ۲۲۶۲۰۴۲