گیاه آربوتین (Arbutin) را بیشتر بشناسیم

یکی از ترکیبات روشن کننده ای که در فرآورده های آرایشی و دارویی به کار می رود آربوتین استآربوتین نوعی قند است که مشتق هیدروکینون گلیکوزیله است که از گیاه bearberry استخراج می شود.

این گیاه در نیمکره شمالی رشد مینماید و ماده آربوتین از برگ آن استخراج میشود. این ماده همچنین از پوست گلابی و گندم نیز استخراج میشود.  آربوتین دو فرم آلفا و بتا دارد  که فرم آلفا پایدارتر بوده و در کرم ها و ترکیبات موضعی  به عنوان روشن کننده استفاده می شود.

 آلفا آربوتین نیز همانند بسیاری از ترکیبات روشن کننده دیگر، از طریق مهار آنزیم تیروزیناز باعث کاهش  ساخت  ملانین و کمرنگ شدن لک ها و روشن شدن کلی رنگ پوست می شود. آربوتین نسبت به بسیاری از روشن کننده های دیگر بی خطرتر بوده عوارض جانبی کمتری دارد.

منبع :  دکتررویا ساعد متخصص پوست،مو،زیبایی