متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مجید رستمی مقدم

شماره نظام پزشکی: 63344 

آدرس: اردبیل، سرچشمه - کوچه طوی - ساختمان شهریار
تلفن: ۰۴۵- ۳۳۲۴۶۶۸۷