متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حسن عدالت خواه

شماره نظام پزشکی: 39927 

تلفن: 04533714818
آدرس: اردیبل- خیابان عطائی- بیمارستان امام خمینی- بخش پوست