آیا درمانی برای پینه قوزک پا وجود دارد؟

پاسخ: خانم دکتر ناهید نیکخواه متخصص پوست، مو و زیبایی  

پينه به علت فشار مداوم و طولانی ايجاد مي شود كه گاه به علت فشار ناشی از كفش، فشار ناشی از نشستن يا دراز كشيدن طولانی، فشار ناشی از كار كردن روی نواحی خاصی از بدن ايجاد مي شود. جهت درمان پينه روش های متفاوتی وجود دارد كه اكثرا با لايه برداری و كم كردن لايه های پوستی (افزايش يافته در نتيجه فشار) عمل می كنند كه می تواند به صورت داروهای موضعی لايه بردار باشد یا به صورت استفاده از تجهيزاتی جهت اين منظور می باشد.

اولین اصل درمان کاهش فشار روی ناحیه مبتلا است و از مالش بیش از حد و اصطکاک پوستی در ناحیه درگیر اجتناب نمود.  استفاده از کفش مناسب در درمان کمک کننده است. استفاده شبانه از ترکیبات اسید سالیسیلیک و لاکتیک با غلظت مناسب به برداشت تدریجی ضایعه کمک مینماید که بایستی با دستور مستقیم پزشک انجام شود.استفاده از کرمهای چرب کننده و کراتولیتیک بصورت روزانه چندین نوبت توصیه میشود. در موارد مقاوم به درمان روشهای جراحی توصیه میگردد.