ژل تزریقی خوب باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ 

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

ژل تزريقی خوب ابتدا بايد مورد تاييد باشد، در سطح جهان چندين منبع هستند كه تاييديه آنها برای محصولات ارزشمند است كه يكی از معروفترين آنها سازمان غذا و داروی آمريكا FDA ميباشد، در ايران نيز تاييديه وزارت بهداشت و معاونت دارو و غذا برای اينكه مشخص نمايد يك محصول بصورت استاندارد وارد شده، ضروری ميباشد.

نكته بعدی در خصوص ژل تزريقی، كم عارضه بودن آن است و متاسفانه در سال های گذشته ژل هايی همانند ژل پاژ در ایران مورد استفاده قرار گرفت که علی رغم تاييد در داخل کشور، موجب عوارض بسيار سنگين و ماندگار گردید كه همچنان عوارض آن پس از چندين سال در بيماران مشاهده ميگردد. همچنين از فاكتورهای مهم، شكل گيری و قوام مناسب ژل در نقاط مختلف بدن ميباشد.

متخصصين پوست از ژل ها برای نقاط مختلف و با علل متفاوت استفاده ميكنند و اين ژل ها می بايست آناتومی محل تزریق را بهم نزند و عملكرد منطقه تزریق را مختل نكند بعنوان مثال از ژلی كه ميتوان در لب استفاده كرد نمی توان در خطوط خنده و اندوه استفاده كرد و نبايد از آن در زير چشم استفاده نمود.