تزریق بوتاکس برای درمان چه نوع چین و چروک پوستی کاربرد دارد؟

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

اصولا تزريق بوتاكس باعث ايجاد فلج موقت در عضلات ميگردد و با كاهش حركت اين عضلات، توان عضله برای ايجاد چروک های وابسته به حركات آن عضله كاهش می يابد. طبق تعريف تزريق بوتاكس برای كاهش و از بين بردن چين و چروک های ديناميک يا حركتی بكار ميرود. اين به اين معنی است كه چنانچه با حركت اخم كردن يا بالا انداختن پيشانی يا جمع كردن چشم ها، دچار چروک هايی ميگرديد، اين چروک ها با تزريق بوتاكس تا حد زیادی بهبود می یابند.

ولی اين درمان روی چين و چروک های ساكن يا استاتيک يا همان خطوطی كه در حالت ريلكس و بی حركتی روی صورت ديده ميشوند، بی اثر بوده يا كمترين اثر را دارد. به همين دليل تزريق بوتاكس دارای كمينه سنی خيلی مشخصی نمی باشد و طبق تعريف سازمان غذا و داروی آمريكا پس از شانزده سالگی قابل تزريق ميباشد.