نام گیاه: پنیرک

نام علمی: Malva sylvestris

خواص پوستی: در درمان جوش های صورت، درمان سوختگی پوست و کاهش درد سوختگی کاربرد دارد و همچنین خاصیت ضد درد و ضد التهاب نیز دارد.