نام: گل گاوزبان

نام علمی: Echium

خواص پوستی: نرم کننده پوست، کاهش خارش، کنترل تعریق