نام: گیاه سنبل الطیب یا علف گربه

نام علمی: Valerian

خواص پوستی: ترمیم زخم، خوشبو کننده دهان