اولین محصول سلول بنیادی کشور با نام «رنیودرم سل» با حضور دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. به گزارش بهداشت نیوز، این محصول دانش بنیان که بر مبنای فناوری سلول های بنیادی با تزریق سلول بنیادی فیبروپلاست برای اولین بار در ایران تولید شده است در درمان زخم های آکنه، زخم های لیشمانیوزیس، زخم های آتروفیک، زخم های مزمن، زخم های دیابتی و سوختگی های محدود و جوان سازی پوست کاربرد دارد. این محصول با همکاری مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بنیاد برکت و پژوهشکده رویان تولید شده است.

دکتر محمدعلی نیلفروش زاده رئیس مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی در جریان مراسم این رونمایی گفت: سه محصول سلول بنیادی دیگر در زمینه طب بازساختی تولید شده و مراحل نهایی تایید را می گذراند و با ورود این محصولات به بازار در آینده نزدیک ایران به جمع هشت کشور برتر دنیا در حوزه کاربرد سلولهای بنیادی در طب بازساختی می پیوندد.