متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مجید دوامی

شماره نظام پزشکی: 92467 

تلفن: 031۳۲۲۱۵۸۴۹ 
آدرس: اصفهان- خیابان شمس آبادی- چهارراه قصر- ساختمان قمرالدوله- طبقه۴- واحد ۴۱۰