داروی موضعی جدید در درمان آکنه

آنزیم استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز (acetyl-coenzyme A carboxylase) آنزیم تنظیم کننده در مسیر تولید اسید چرب در غدد سباسه پوست می باشد که موجب کاهش تولید چربی از غدد سباسه در انسان و هامستر می شود. داروی olumacostat glasaretil (OG) موجب مهار این آنزیم میشود.

در یک مطالعه تحقیقاتی که در کالیفرنیا بر روی 108 بیمار (53 بیمار و 55 کنترل) انجام گردید، ژل OG با غلظت  7.5% در بیماران با آکنه متوسط تا شدید روی پوست صورت بیماران، مورد استفاده قرار گرفت. بعد از حدود 12 هفته درمان با ژل موضعی OG، اثر خوبی در کاهش ضایعات التهابی و غیرالتهابی آکنه در بیماران مشاهده گردید. در حال حاضر این دارو در چندین مطالعه مورد بررسی تکمیلی قرار گرفته است و به زودی جهت درمان آکنه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

منبع: Journal of American Academy of Dermatology (JAAD)

January 2017 vol. 76-1