محققان دانشگاه بولدر کلورادو نوع جدیدی از پوست الکترونیکی انعطاف‌ پذیر با قابلیت ترمیم و بازیافت کامل ساختند که در حوزه‌های متعددی از جمله صنایع رباتیک و اندام‌های مصنوعی و همچنین تجهیزات پزشکی کاربرد دارند.

به گزارش بهداشت نیوز، محققان دانشگاه بولدر کلورادو نوع جدیدی از پوست الکترونیکی انعطاف‌ پذیر با قابلیت ترمیم و بازیافت کامل ساختند که در حوزه‌های متعددی از جمله صنایع رباتیک و اندام‌های مصنوعی و همچنین تجهیزات پزشکی کاربرد دارند. پوست الکترونیکی یک ماده شفاف است که می‌ تواند عملکرد و ویژگی‌های مکانیکی پوست انسان را شبیه‌ سازی کند. این پوست مصنوعی دربرگیرنده حسگرهایی برای اندازه گیری فشار، دما، رطوبت و جریان هوا است و چندین ویژگی منحصر به فرد دارد.

برای مثال این پوست مصنوعی از یک پلیمر شبکه ‌ای پویا با پیوندهای کووالانسی تشکیل شده که با عنوان پلی مین شناخته می‌شود. همچنین به منظور افزایش استحکام مکانیکی، پایداری شیمیایی و رسانایی الکتریکی، سطح آن با لایه‌ ای از نانو ذرات نقره پوشیده شده است. پیوندهای شیمیایی این پلیمر به گونه ‌ای است که امکان ترمیم خودکار و بازیافت کامل آن را در دمای اتاق فراهم می‌کند. با وجود میلیون‌ ها تن ضایعات الکترونیکی موجود در جهان، قابلیت بازیافت کامل این تجهیزات هم از دید اقتصادی و هم از دیدگاه زیست محیطی دارای آثار بسیار خوبی است.

به منظور بازیافت این پوست الکترونیکی، آن را درون محلولی قرار می دهند که موجب تجزیه پلیمر به الیگومرها و مونومرهایی می‌شود که در اتانول حل می‌شوند. نانو ذرات نقره نیز در کف محلول ته‌ نشین می‌شوند. از محلول به دست آمده می‌ توان برای ساخت پوست الکترونیکی جدید استفاده کرد.