اثر بخشی ترانکسامیک اسید خوراکی در درمان ملاسمای متوسط تا شدید

ملاسما یا لک حاملگی، اختلال رنگدانه دار شایع پوست است که خصوصا در قسمت مرکزی صورت اتفاق می افتد و روش های درمانی مختلفی برای آن بکار می رود و درمان آن اغلب مشکل می باشد. یکی از جدید ترین روش های درمانی ملاسما، استفاده از داروی ترانکسامیک است که در حال حاضر به صورت تزریق داخل جلدی در ملاسما مورد استفاده قرار می گیرد.

در یک مطالعه جدید دوسوکور که در آمریکا بر روی 44 بیمار با ملاسمای متوسط تا شدید انجام گردیده و با گروه داروی دروغین (پلاسبو) کنترل شده بود، از داروی ترانکسامیک اسید به میزان 250 میلی گرم روزانه دو بار استفاده گردید و بیماران سه ماه دارو را مصرف نمودند. ضد آفتاب همراه با درمان دارویی تا 3 ماه استفاده شد و بعد از قطع درمان دارویی تا 3 ماه ضد آفتاب به تنهایی استفاده شد.

از میان 44 بیماری که وارد مطالعه شدند 39 نفر مطالعه را کامل نمودند و نتایج بدست آمده از این قرار بود: پاسخ درمانی مناسبی بعد از این مدت درمان ایجاد شده بود که در افراد با ملاسمای شدید پاسخ درمانی بهتر از گروه با ملاسمای متوسط بود و بیماران هیچگونه عارضه جانبی نداشتند.

منبع: Journal of American Academy of Dermatology (JAAD)

  February 2018  vol.78