فعالیت افراد بی مهارت در صنف پزشکی

به گزارش خبرگزاری میزان: یکی از اهداف کلان طرح تحول سلامت، دسترسی مردم به خدمات ایمن است، این بدان معناست که اصل نظارت در طرح تحول سلامت نهفته است. کار نظارت پیگیری اخلاق حرفه‌ ای در هر صنف بوده و پیگیری این مهم که افراد بر اساس توانمندی که دارند خدمت ارایه دهند.

معاون وزیر بهداشت، ادامه داد: یکی از چالش‌های جامعه ما، فعالیت برخی افراد در صنف پزشکی بدون مهارت و مدرک آن خدمت است، یکی از مهمترین وظایف نظارت این است که از فعالیت این مراکز غیر استاندارد و افراد متخلف جلوگیری کنیم. یکی دیگر از چالش ها، مشاهده برخی تبلیغات غیرمجاز و بی اساس در سطح شهر و فضای مجازیست که سلامت مردم را نشانه گرفته است.

جان بابایی تاکید کرد: مهم ‌ترین کار در حوزه بهداشت و درمان آگاهی مردم از حق قانونی خودشان است که می‌تواند باعث نهادینه شدن نظارت در جامعه و امنیت در سلامت گردد. یکی از نعمت‌های بعد از انقلاب اسلامی افزایش سطح تحصیلات مردم و هوشیاری آنهاست که منجر به تقویت نقش نظارتی آن‌ها می‌ شود.

معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: اصل کار ما این است که پیشگیری و آگاهی اتفاق بیفتد. هدف ما این است خدمات ایمن را در کنار خدمات ارزان که ارمغان طرح تحول سلامت است ارائه دهیم.