درمان نازایی

گروهی از دانشمندان انگلیسی و آمریکایی توانسته اند برای نخستین بار با موفقیت تخمک های انسانی را در محیط آزمایشگاه از اولین مراحل در بافت تخمدان تا بلوغ کامل رشد دهند. این موفقیت دانشمندان گامی مهم علمی است که پیش از این در مورد موش ها انجام شده بود.

به گزارش بهداشت نیوز، گروهی از دانشمندان انگلیسی و آمریکایی توانسته اند برای نخستین بار با موفقیت تخمک های انسانی را در محیط آزمایشگاه از اولین مراحل در بافت تخمدان تا بلوغ کامل رشد دهند. این موفقیت دانشمندان گامی مهم علمی است که پیش از این در مورد موش ها انجام شده بود. این یافته می تواند به درمان های نازایی جدید و پیشرفت معالجات در این زمینه کمک کند.

دانشمندان در مطالعات گذشته تخمک های موش را در آزمایشگاه تا مرحله ای رشد داده بودند که به تولید بچه موش های جدید منجر شده بود و تخمک های انسانی بالغ را بعد از مراحل اولیه لقاح توسعه داده بودند. اما آخرین گام دانشمندان در این مطالعه که نتایج آن روز جمعه در نشریه بازتولید مولکول های انسانی(Molecular Human Reproduction)  منتشر شد، دو مرکز تحقیقات بیمارستانی ادینبور و اسکاتلند و مرکز نازایی نیویورک آمریکا به وقوع پیوسته که اولین تخمک های انسانی خارج از بدن انسان از اولین مرحله تا بلوغ کامل رشد می کنند.

ولین تلفر یکی از محققان سرپرست این مطالعه گفت: توانایی توسعه تخمک های انسانی به صورت تمام و کمال در آزمایشگاه می تواند حوزه عمل درمان های باروری در دسترس را بزرگ تر کند. با آنکه این اقدام دستاورد مهمی به شمار می آید، کارشناسان مستقل با تقدیر از این امر معتقدند هنوز به آزمایش های بیشتری نیاز است تا تخمک های انسانی قابل تولید در محیط آزمایشگاه برای زایایی با اسپرم باشند.

دارن گریفین استاد ژنتیک در دانشگاه کنت انگلیس با تحسین برانگیز دانستن این دستاورد از نظر فنی می گوید: اگر این اقدام از نظر پزشکی بی ضرر باشد، می تواند در آینده نزدیک به بیماران مبتلا به سرطان کمک کند. هم زمان با شیمی درمانی قدرت زایایی خود را حفظ کنند، درمان های نازایی را بهبود بخشد و فهم دانشمندان را از بیولوژی اولین مراحل زندگی انسانی افزایش دهد.