سوال: در نوع تخریب فیزیکی از چه نوع لیزری استفاده میشود؟

پاسخ: دکتر سید حسن اعتمادزاده متخصص پوست، مو و زیبایی

از لیزرهای اربیوم و CO2 برای تخریب در ضایعات مختلف پوستی استفاده می شود.