متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محمد رضا رئیس زاده

شماره نظام پزشکی: 39810

آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی، ابتدای خیابان محتشم کاشانی، ساختمان پردیس جنوبی (روبروی MRI سپاهان)
تلفن: 36274222