الکترونیکی شدن امضاء پزشکان

مشاور وزیر بهداشت گفت: جایگزینی امضاء الکترونیکی پزشکان از مهمترین برنامه‌های سال آینده وزارت بهداشت است. به گزارش بهداشت نیوز، دکتر سید محمود تارا در اولین جشنواره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: از مباحث مهم که در دنیا در حوزه سلامت مطرح است بحثTelemedicine ، تصویرسازی داده‌ها، اطلاعات جغرافیایی سلامت، بیمارستان‌های اسمارت، پرونده‌های الکترونیک سلامت و موضوعات روز فناوری اطلاعات سلامت است. از ۱۰ شغل در دنیا که بیشترین نیازهای شغلی دنیا به آنها وابسته است، شش شغل مربوط به حوزه فناوری اطلاعات است که این امر روند جهانی امروز بوده، اما ما از این امر فاصله داریم .

مشاور وزیر بهداشت ادامه داد: در طی دو دهه گذشته، سهم بودجه فناوری اطلاعات در برخی کشورها به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده و سهم متوسط جهانی نیز پنج درصد بودجه است. در بحث His نیز بیمارستان‌های ما در سطح پایینی قرار دارند. ثروت‌های حوزه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی، داده‌های عملیاتی قابل استفاده، زیر ساخت و نرم‌ افزارهای داخلی است .

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت یادآور شد، جایگزینی امضاء الکترونیکی پزشکان از مهم ‌ترین برنامه‌های سال آینده وزارت بهداشت است. یک مرکز داده قوی، مدیریت مرکز داده و مرکز تبادل سلامت از مباحث مرتبط با دارایی‌های حاکمیتی حوزه IT در بخش سلامت است. ورود سلامت به کار تصدی ‌گری از بزرگ‌ ترین اشتباهات بخصوص در حوزه IT است .

رئیس دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت با اشاره به اینکه کار حوزه IT نظارت، استاندارد سازی و مدیریت بر خدمات و پیاده ‌سازی است، افزود: سرویس حذف دفترچه درمانی از اولویت ستاد طرح تحول سلامت است. 120 میلیارد تومان تنها هزینه کاغذ دفترچه و بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه صدور دفترچه است. در حرکت به سوی آینده باید با تمرکز روی وظایف حاکمیتی از پشتیبانی به سمت کاربردی ‌سازی اطلاعات حرکت کنیم.
مشاور وزیر بهداشت یادآور شد Telemedicine در چند بخش کشور در نظر گرفته شده است که خراسان جنوبی می‌تواند یکی از این مراکز باشد.