ژن درمانی موجب بهبود توانایی های مغزی می شود

به گزارش سرپوش پزشکی، این مطالعه بر روی موش ها نشان می دهد روشن کردن ژن درون سلول های موسوم به آستروسیت ها منجر به اثر آسیب کوچک تر و احتمالا بهبود موثرتر ناشی از آسیب و جراحت می شود. 

مارک گلدبرگ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه تگزاس، در این باره می گوید: «ما می دانیم که آستروسیت ها به بهبود مغز و نخاع از آسیب ایجاد شده کمک می کنند اما کاملا نمی دانستیم که چه چیزی موجب فعال شدن این سلول ها می شود». در این مطالعه، محققان ژن LZK را در آستروسیت های یک گروه از موش های آسیب دیده که منجر به کاهش واکنش سلول های آسیب دیده و ایجاد آسیب نخاعی بزرگ تری شده بود را حذف کردند. آنها این ژن را در سایر موش های آسیب دیده هم متجلی کردند تا واکنش جراحت سلول ها تحریک شده و منجر به بروز زخم کوچک تری شود.

به گفته محققان، تجلی ژن در موش های آسیب دیده همچنین موجب فعال شدن آستروسیت ها شد و بدین ترتیب این نظریه تایید شد که LZK عامل تحریک آستروسیت شدن است. مطالعه نشان داد که ژن LZK آستروسیت ها می تواند برای تحریک واکنش بهبود موسوم به آستروسیت شدن روشن شود و بدین ترتیب سلول های ستاره ای شکلی در اطراف نورون های آسیب دیده ایجاد شده و زخم را کوچک تر کنند.

به گفته محققان، زخم کوچک تر به فرآیند التیام از طریق تفکیک نورون های اسیب دیده کمک می کند و در نتیجه روند بهبود تسریع می شود.