ساخت دستگاه اندازه گیری میزان گلبول های سفید بیماران سرطانی

به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین عوارض شیمی درمانی افت شدید و ناگهانی سلول های سفید خون است. این سلول ها نقش محافظتی دارند و زمانی که کاهش پیدا می کنند، بدن مستعد عفونت های مختلف می شود. تنها راه اندازه گیری سلول ها، بررسی نمونه خون بیمار است که نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی است.

محققان دانشگاه MIT آمریکا برای حل این مشکل یک دستگاه قابل حمل خانگی ساخته اند و می گویند که این دستگاه بدون استفاده از نمونه خون، سطح سلول های سفید را می سنجد. این دستگاه ویدئویی را از جریان سلول های خون، از طریق مویرگ های زیر پوست ناخن ثبت می کند. سپس میزان گلبول های سفید با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری بررسی می شود و در صورتی که پایین تر از سطح نرمال و آستانه خطر باشد، هشدار می دهد. در صورت کاهش گلبول سفید و تایید پزشک، درمان آغاز می شود و میزان گلبول های سفید به حد نرمال می رسد.

محققان امیدوارند با استفاده از این دستگاه ساده و کوچک بتوان تعداد گلبول ها را در حد استاندارد نگه داشت و از بروز عفونت های شدید در بیماران جلوگیری کرد.