چگونه زنبور گزیدگی را درمان کنیم؟

توصیه های دکتر  Kovarik

1) خونسرد باشید؛ اگر چه زنبورها معمولا یکبار نیش می زنند ولی بعضی از انواع wasp و Hornet می توانند بیش از یک بار نیش بزنند و بدین خاطر بایستی محلی که در آن گزیده شده اید، ترک نمایید.

2) نیش و stinger باقی مانده در محل گزش را بوسیله یک گاز و فشار انگشتان خارج نمایید.

3) ناحیه گزش را با آب و صابون بشویید.

4) برای کاهش تورم ناحیه درگیر از کیسه یخ استفاده نمایید.

5) در صورتیکه سابقه حساسیت و واکنش آلرژیک به نیش زنبور دارید یا علائمی مثل تهوع، کهیر، گیجی یا اخلالات تنفسی برایتان ایجاد شود، بایستی حتما به پزشک مراجعه نمایید. در این موارد معمولا پزشک از اپی نفرین استفاده خواهد نمود.

6) گزش با bee ،wasp و hornet معمولا دردناک هستند و جهت کنترل درد، از داروهای ضد درد مانند استامینوفن و بروفن میتوانید استفاده نمایید. جهت کنترل خارش آنتی هیستامین ها معمولا سودمند هستند.

در آخر باید عنوان نمود که همواره باید واکنش های آلرژیک را مد نظر قرار دهید.

منبع: مجله AAD آوریل 2018