متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر زهره خردمند

شماره نظام پزشکی: 141561

شماره عضویت انجمن: 2176

آدرس: بيمارستان مصطفي خميني ايلام

تلفن: 08433338227