داروی آمینولوولینیک اسید هیدروکلرید یا Ameluz در سال 2016 جهت درمان فوتو دینامیک برای درمان اکتینیک کراتوز خفیف تا متوسط روی سر و صورت مورد تایید FDA قرار گرفته است. این دارو بصورت ژل تهیه شده است؛ طرز استفاده از این دارو به این صورت است که روی ضایعات و 5 میلی لیتر اطراف آن با ژل به ضخامتmm 1 پوشانده می شود و سپس نور قرمز red light روی ضایعات تابانده می شود.