متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر پردیس ساسانی

شماره نظام پزشکی: 132346

شماره عضویت انجمن: 2212

آدرس: زرند کرمان