میکرونیدلینگ در درمان اسکار آکنه در پوست های تیره عارضه ندارد

در یک مطالعه که در اردن بروی بیماران با اسکار آکنه و پوست تیره انجام شد، هیچگونه تیرگی بیشتری نسبت به افراد با پوست روشن و اسکار، ایجاد نگردید. این مطالعه توسط AL-Qarqaz بروی 39 بیمار (31 زن و 8 مرد) بین سنین 43_18 ساله (متوسط 27 سال) با تیپ پوستی فیتزپاتریک 3 تا 5 و اسکار آکنه انجام گردید.

بیماران در هفته های 2 و 4 بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند؛ 80% بیماران از نتیجه میکرونیدلینگ بروی اسکارهای خود راضی بودند و تیرگی خاصی بعد از بهبود برای بیماران ایجاد نشده بود. در مطالعه قبلی که توسط همین گروه اعلام شده بود، گزارشاتی از اختلالات رنگدانه ای و تیره شدن پوست اعلام شده بود ولی در این مطالعه گزارش قبلی تایید نگردید.

منبع: Journal of cosmetic dermatology                                                     

March 2018