آلرژی (حساسیت) به نیکل در کودکان شایع بوده و میزان آن در دختران بالاتر است.

در یک مطالعه که بصورت گذشته نگر cross sectional در مینه سوتا، توسط دکتر Erin.M.Warshaw انجام گردید. از میان 1894 فرد زیر 18 سال، که توسط گروه اگزماهای تماسی آمریکای شمالی (NACDG) بین سالهای 1994 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته بود، 33.7% در تست های Patch، حساسیت به نیکل را نشان داده بودند که از این میان 6.5% زیر 5 سال، 34.2% بین 12-6 سال و 59.4% بین 18-13 سال سن داشتند.

جواهرات بدلی شایعترین منبع نیکل بود (36.4%) که در سن 5 سالگی این نوع حساسیت افزایش پیدا کرده بود. واکنش حساسیت در دختران بیشتر از پسران بود که احتمالا بخاطر سوراخ کردن گوش دختران و تماس خون آنها با نیکل، این احتمال بالاتر رفته است. همچنین دختران بیشتر از پسران از جواهرات بدلی استفاده می نمایند که عاملی برای بالاتر بودن حساسیت به نیکل در دختران می باشد.

منبع: Journal of American Academy of Dermatology

April 2018